פרסים

מקום

15 ק"מ תחרותי

5 ק"מ תחרותי

13000 ₪1000 ₪
22500 ₪750 ₪
32000 ₪500 ₪
41000 ₪ 
5750 ₪ 
6600 ₪ 
7500 ₪ 
8400 ₪ 
9350 ₪ 
10250 ₪ 

• הפרסים מיועדים לאזרחי ישראל
• אין כפל פרסים
• בכל הקטגוריות יוענקו גביעים ופרסים
• שנת הלידה היא הקובעת לגבי קבוצות הגיל
רץ שזכאי לפרס / גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד
מינימום של 5 רצים בקטגוריה
Maccabi
3
6
7
1
10
11
13
Acro500x500
KaeserLogo2-03
Radious2
Kahane
Nike
vimar
shvoong
BPM
PEILIM