מקצה 15 ק"מ


נשים

נערות עד 19 בוגרות
 בוגרות 20-34
ותיקות 35-44
ותיקות 45-49
ותיקות 50-59
ותיקות 60+

גברים 

 נערים עד 19
בוגרים 20-29
בוגרים 30-39
ותיקים 40-44
ותיקים 45-49
ותיקים 50-54
ותיקים 55-59
ותיקים 60-64
ותיקים 65-69
ותיקים 70+

15 ק"מ תחרותי ליגה למקומות עבודה

מקצה 5 ק"מ


נשים

בוגרות כללי
 נערות עד 16

גברים

בוגרים כללי
 נערים עד 16

מקצה 2 ק"מ ילדים


ילדות

 ילדות עד גיל 8
 ילדות עד גיל 10
 ילדות עד גיל 12

ילדים

 ילדים עד גיל 8
 ילדים עד גיל 10
 ילדים עד גיל 12


Maccabi
3
6
7
1
10
11
13
Acro500x500
KaeserLogo2-03
Radious2
Kahane
Nike
vimar
shvoong
BPM
PEILIM