תקנון


תנאי השתתפות באירוע:

 1. בעקבות פסיקת בית המשפט על כל משתתף במרוץ 10 ק"מ ומעלה להציג ולחתום על הצהרת בריאות משתתף לפיה הוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ. הנכם מתבקשים למסור את הטופס ידנית בעת איסוף ערכת המשתתף. משתתף שלא יביא עימו הצהרת בריאות חתומה, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף ולא יוכל להשתתף במרוץ. 

 2. ידוע לי כי המסלולים במרוץ הינם ברמת קושי בינונית. 

 3. ידוע לי כי על מנת להכלל בקטגוריות של המקצים התחרותיים למרחק 15,5 ו-2 ק"מ יש לעבור על כל שטיחי מדידת הזמנים לאורך המסלול. לתיאור המסלולים המלא לחץ כאן.

 4. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו. 

 5. על כן, אני מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל. 

 6. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה. 

 7. הנהלת המרוץ רשאית לעשות שינויים במסלולי הריצה ולוחות הזמנים בהתאם להוראות המשטרה. 

 8. נדרש אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18. ההשתתפות למקצה 15 ק"מ מגיל 15 ומעלה. לקטינים נדרש אישור הסרת אחריות והצהרת בריאות חתום על ידי ההורים. 

 9. ידוע לי כי אין כל התחייבות מטעם מארגני המרוץ לזמינות מידות של חולצות המרוץ על פי דרישה במעמד חלוקת הערכות. החולצות מוזמנות חודשים רבים מראש ומחולקות על פי זמינות המלאי בכל עת. אנו ממליצים לאסוף את ערכת המשתתף מוקדם ככל הניתן.

 

נוהל ביטולים/שינויים/החזרים:

 1. משתתף שלא ביטל השתתפותו עד המועד האחרון לביטולים ולא הציג הצהרת השתתפות חתומה עד סיום חלוקת ערכות ההשתתפות, לא יקבל כל החזר על הרשמתו.
   
 2. ההשתתפות מותנית בהרשמה עד שלושה ימים לפני המרוץ. 

 3. נוהל ביטולים- משתתף אשר נרשם למרוץ אייל יהיה רשאי לבטל את השתתפותו לאירוע על פי התנאים הבאים:
  • ביטול ההרשמה חייב יהיה להיעשות עד 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני יום האירוע וזאת באמצעות מילוי טופס שינוי ו/או ביטול פרטי הרשמה לאירוע
  • בגין כל ביטול הרשמה, יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. במידה וההרשמה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר עמו התקשרה חברת שוונג לביצוע סליקת כרטיסי אשראי גבתה תשלום עבור סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, חברת שוונג תהא רשאית לחייב את המשתתף בתשלום שנגבה ממנה.                                                                                                                                                                                                                                          
 4. נוהל שינויים – ניתן לבצע שינויים בהרשמה עד 7 ימי עבודה לפני מועד המרוץ. על מנת להעביר הרשמה לרץ אחר, יש לשלוח מייל עם פרטי הרץ הרשום ועם פרטי הרץ המחליף.                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5. על מנת לבטל / לבצע שינויים בהרשמה יש למלא את טופס שינוי ו/או ביטול פרטי הרשמה לאירוע כאן. 

 6. שימוש בקוד קופון – קוד קופון ניתן לקבוצה מעל 20 רצים וניתן בתיאום בין מנהלי האתר למנהל/מאמן הקבוצה. לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד ו/או זיכוי לאדם שלא השתמש בקוד הקופון שהיה ברשותו. 

 7. עלות הרשמה טלפונית בתוספת של 20 ש"ח למחיר ההרשמה.

 

חלוקת פרסים וגביעים

 1. הפרסים מיועדים לאזרחי ישראל המנהלים את מרכז חייהם בארץ

 2. אין כפל פרסים. 

 3. בכל הקטגוריות יוענקו גביעים ופרסים. 

 4. שנת הלידה היא הקובעת לגבי קבוצות הגיל. 

 5. רץ שזכאי לפרס / גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד. 

 6. מינימום של 5 רצים בקטגוריה.

ידוע לי כי בהרשמתי למרוץ הנני מסכים לתקנון המרוץ.Maccabi
3
6
7
1
10
11
13
Acro500x500
KaeserLogo2-03
Radious2
Kahane
Nike
vimar
shvoong
BPM
PEILIM