נשים

נערות עד 19 בוגרות
 בוגרות 20-29
בוגרות 30-39
ותיקות 40-44
ותיקות 45-49
ותיקות 50-54
ותיקות 55-59
ותיקות 60-64
ותיקות 65-69
ותיקות 70+

גברים 

 נערים עד 19
בוגרים 20-29
בוגרים 30-39
ותיקים 40-44
ותיקים 45-49
ותיקים 50-54
ותיקים 55-59
ותיקים 60-64
ותיקים 65-69
ותיקים 70+

15 ק"מ תחרותי ליגה למקומות עבודה


נשים

בוגרות כללי
 נערות עד 16

גברים

בוגרים כללי
 נערים עד 16


נשים

בוגרות כללי

גברים

בוגרים כללי


ילדות

 ילדות עד גיל 8
 ילדות עד גיל 10
 ילדות עד גיל 12

ילדים

 ילדים עד גיל 8
 ילדים עד גיל 10
 ילדים עד גיל 12

*מינימום 10 רצים בקטגוריה

**במידה ואין 10 רצים, הקטגוריה תבוטל ותצורף לקטגורית הגיל מתחתיה (למעט אם זו קבוצת הגיל הראשונה ואז היא תאוחד עם הקטגוריה מעליה)

 


מקום

15 ק"מ תחרותי

5 ק"מ תחרותי

1 2,500 ₪ 1000 ₪
2 2,000 ₪ 750 ₪
3 1,500 ₪ 500 ₪
4 1,000 ₪
5 750 ₪
6 500 ₪

• הפרסים מיועדים לאזרחי ישראל
• אין כפל פרסים
• בכל הקטגוריות יוענקו גביעים ופרסים
• שנת הלידה היא הקובעת לגבי קבוצות הגיל
רץ שזכאי לפרס / גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד
מינימום של 10 רצים בקטגוריה