קטגוריות מרוץ אייל

*** מינימום 10 רצים בקטגוריה ***
במידה ואין מינימום 5 רצים, הקטגוריה תבוטל ותצורף לקטגורית הגיל מתחתיה (למעט אם זו קבוצת הגיל הראשונה ואז היא תאוחד עם הקטגוריה מעליה)

מקצה 15 ק"מ


נשים

נערות עד 19 בוגרות
 בוגרות 20-29
בוגרות 30-39
ותיקות 40-44
ותיקות 45-49
ותיקות 50-54
ותיקות 55-59
ותיקות 60-64
ותיקות 65-69
ותיקות 70+

גברים 

 נערים עד 19
בוגרים 20-29
בוגרים 30-39
ותיקים 40-44
ותיקים 45-49
ותיקים 50-54
ותיקים 55-59
ותיקים 60-64
ותיקים 65-69
ותיקים 70+

15 ק"מ תחרותי ליגה למקומות עבודה

מקצה 5 ק"מ


נשים

בוגרות כללי
 נערות עד 16

גברים

בוגרים כללי
 נערים עד 16

מקצה 5 ק"מ הליכה תחרותית


נשים

בוגרות כללי

גברים

בוגרים כללי

מקצה 2 ק"מ ילדים


ילדות

 ילדות עד גיל 8
 ילדות עד גיל 10
 ילדות עד גיל 12

ילדים

 ילדים עד גיל 8
 ילדים עד גיל 10
 ילדים עד גיל 12


1
6
logo-peilim_fp
saucony500x500
10
Kahane
3
MeyNew
Acro500x500
13
vimar
7
Maccabi
Radious2
BPM
shvoong
Altman