קטגוריות מרוץ אייל

מקצה 15 ק"מ ריצה תחרותית


נשים

נערות עד 19
 בוגרות 20-29
בוגרות 30-39
ותיקות 40-44
ותיקות 45-49
ותיקות 50-54
ותיקות 55-59
ותיקות 60-64
ותיקות 65-69
ותיקות 70-74
ותיקות 75+

גברים 

 נערים עד 19
בוגרים 20-29
בוגרים 30-39
ותיקים 40-44
ותיקים 45-49
ותיקים 50-54
ותיקים 55-59
ותיקים 60-64
ותיקים 65-69
ותיקים 70-74
ותיקים 75+

15 ק"מ תחרותי ליגה למקומות עבודה

מקצה 10 ק"מ ריצה תחרותית


נשים

בוגרות כללי

גברים

בוגרים כללי

מקצה 5 ק"מ ריצה תחרותית


נשים

בוגרות כללי
 נערות עד 16

גברים

בוגרים כללי
 נערים עד 16

מקצה 5 ק"מ הליכה תחרותית


נשים

בוגרות כללי

גברים

בוגרים כללי

מקצה 2 ק"מ תחרותי ילדים


ילדות

 ילדות עד גיל 8
ילדות עד גיל 10
ילדות עד גיל 12

ילדים

 ילדים עד גיל 8
 ילדים עד גיל 10
 ילדים עד גיל 12


פרסים

 

מקום

15 ק"מ ריצה תחרותית 

10 ק"מ ריצה תחרותית 

5 ק"מ ריצה תחרותית

12,500 ₪1,000 ₪1000 ₪
22,000 ₪750 ₪750 ₪
31,500 ₪500 ₪500 ₪
41,000 ₪  
5750 ₪  
6500 ₪  

• הפרסים מיועדים לאזרחי ישראל
• אין כפל פרסים
• בכל הקטגוריות יוענקו גביעים ופרסים
• שנת הלידה היא הקובעת לגבי קבוצות הגיל
רץ שזכאי לפרס / גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד
מינימום של 5 רצים בקטגוריה